VELKOMMEN TIL FORENINGENS HJEMMESIDE

Alle med interesse for vores ejendom kan se en række informationer om både ejendommen og foreningen her på hjemmesiden.

Hjemmesiden er tænkt som en fordel for beboerne og bestyrelsen i foreningen, da alle relevante informationer, nyheder, regler mv. kan læses her. Samt at hjemmesiden kan benyttes som adgang til kommunikationskanaler, så kommunikation mellem bestyrelsen og beboerne sikres. Det er bestyrelsens håb, at beboerne jævnligt lægger vejen omkring hjemmesiden for at skimme for nyheder mv.

A/B Ny Tøjhus I har i øjeblikket en venteliste, hvis du er interesseret i at købe en andelsbolig i foreningen. Send derfor en mail til administrator og bestyrelsesformand, i tilfælde af du ønsker at blive skrevet på ventelisten. Se mailadresse under "kontakt".

Hjemmesiden vedligeholdes som udgangspunkt af foreningens bestyrelse. Hvis der bor en ildsjæl i foreningen som har lyst og tid til at give en hånd med til udviklingen og vedligeholdelsen må I gerne kontakte bestyrelsen.

Vi håber du bliver glad for hjemmesiden og finder den værdiskabende og brugbar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen